Vergoedingen

Voor de vergoeding van uw gebitsprothese gelden in het algemeen de volgende regelingen:

Een volledige prothese* (boven en/of onder) wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. 25% van het totaalbedrag betaalt u zelf. Dit is ongeveer een bedrag van euro 130,- per kaak. Indien u een aanvullende verzekering heeft krijgt u nog een gedeelte terug van dit bedrag.

Klikgebit op implantaten* wordt na toestemming door uw zorgverzekeraar geheel vergoed op een wettelijke eigen bijdrage na van euro 250,-

*Vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar waardoor het niet mogelijk is om exact aan te geven hoeveel u precies vergoed krijgt. Ook uw aanvullende verzekering kan het door u te betalen bedrag doen veranderen.